IMG

qianyuhua

Personal Profile

      Dr. Yuhua Qian(钱宇华) | Professor, PhD, IEEE Member, ACM Member
      Address: School of Computer and Information Technology, Shanxi University

      Zip Code: 030006 | Telephone: 086-0351-7010566

      Email: jinchengqyh@126.com | QQ: 892810576

more>>Journal Papers

  • Kun Sun, Wenbing Tao, Yuhua Qian, Guide to match: multi-layer feature matching with a hybrid gaussian mixture model. IEEE Transactions on Multimedia, 2020, In Press PDF
  • Feijiang Li, Yuhua Qian, jieting Wang, Jiye Liang, Wenjian Wang, Clustering method based on sample's stability, SCIENTIA SINICA Informationis, 2010, In Press PDF
  • Jieting Wang, Yuhua Qian, Feijiang Li, Jiye Liang, Weiping Ding, Fusing fuzzy monotonic decision trees, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2020, In Press. PDF
  • Changzhong Wang, Yan Wang, Mingwen Shao, Yuhua Qian, Degang Chen, Fuzzy rough attribute reduction for categorical data, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2020, In Press. PDF
  • Tao Yan, Zhiguo Hu, Yuhua Qian, Zhiwei Qiao, Linyuan Zhang, 3D shape reconstruction from multifocus image fusion using a multidirectional modified Laplacian operator, Pattern Recognition, 2020, 98, 107065. PDF

more>>Research Groups

more>>Conference Papers

  • Hanmo Wang, Liang Du, Lei Shi, Peng Zhou, Yuhua Qian, Yi-Dong Shen. Experimental Design With Multiple Kernels, ICDM 2015, PDF

more>>Research Projects