IMG

qianyuhua

Personal Profile

      Dr. Yuhua Qian(钱宇华) | Professor, PhD, IEEE Member, ACM Member
      Address: School of Computer and Information Technology, Shanxi University

      Zip Code: 030006 | Telephone: 086-0351-7010566

      Email: jinchengqyh@126.com | QQ: 892810576

more>>Journal Papers

  • Feijiang Li, Yuhua Qian, Jieting Wang, Chuangyin Dang, Bing Liu, Cluster's quality evaluation and selective clustering ensemble, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2018, Accepted. PDF
  • Qi Wang, Yuhua Qian, Xinyan Liang, Qian Guo, Jiye Liang, Local neighborhood rough set, Knowledge-Based Systems, 2018, Accepted. PDF
  • Yanhong She, Xiaoli He, Yuhua Qian, Weihua Xu, Jinhai Li, A quantitative approach to reasoning about incomplete knowledge, Information Sciences, 2018, 451-452, 100-111. PDF
  • Changzhong Wang, Xizhao Wang, Degang Chen, Qinghua Hu, Yuhua Qian. Feature selection based on neighborhood discrimination index, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2017, Accepted PDF
  • Yuhua Qian, Xinyan Liang, Qi Wang, et al. Local rough set: a solution to rough data analysis in big data, International Journal of Approximate Reasoning, 2018, 97,38-63. PDF

more>>Research Groups

more>>Conference Papers

  • Hanmo Wang, Liang Du, Lei Shi, Peng Zhou, Yuhua Qian, Yi-Dong Shen. Experimental Design With Multiple Kernels, ICDM 2015, PDF

more>>Research Projects